Legal Disclaimer

De naam en het logo Vanden Borre evenals de namen van de andere ondernemingen die deel uitmaken van de groep DARTY en die voorkomen op deze site, zijn namen en merken die beschermd zijn door de nationale en internationale wetten. De gebruiksrechten, reproductierechten evenals de intellectuele rechten in verband met deze site zijn exclusief eigendom van de N.V. Fnac Vanden Borre.

N.V. Fnac Vanden Borre besteedt veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de informatie die op haar website ter beschikking wordt gesteld van de bezoeker. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele onjuistheid en/of weglating, noch voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie op de website of van de niet-toegankelijkheid ervan.
De afbeeldingen en productbeschrijvingen zijn niet bindend. De informatie die hieruit blijkt, moet steeds gecontroleerd worden.